Začátečník nebo pokročilý

Lekce jsou vedeny takovým způsobem, aby je mohli absolvovat i nově příchozí. Pro všechny druhy cvičení je velmi podstatné naslouchat svému tělu, nepřepínat se a u jógy to platí stejně. Každý z nás má své hranice, které by neměl posouvat násilím. A každý je má někde jinde…proto nesrovnávejte, nesoutěžte. Jen si přijďte protáhnout tělo a setřást ze sebe všední starosti….Alespoň na krátkou chvíli můžete být jen sami za sebe… a vnímat, co se děje právě teď….

Nově příchozí se například již neposouvají do náročnějších variant pozic, častěji si odpočinou v pozici dítěte a v klidu se následně zapojí do cvičení v aktuálně probíhající ásáně.

Charakteristika lekce pro ZAČÁTEČNÍKY

Lekce je vedena v klidnějším tempu s důrazem na správné zvládnutí pozic a dýchání. Používány budou jednoduché ásány (pozice), abyste byli schopni správně dýchat, držet tělo, koncentrovat se a uvolnit. V začátku lekce bude věnována pozornost krátkému dechovému cvičení (trénink plného jógového dechu).  Zvládnutí základního pozdravu slunci, kam budou dosazovány základní dynamické pozice bojovníků 1, 2 a 3, jednoduché variace asán. Správné provádění pozic je zásadní pro další rozvoj cvičení, stejně tak dýchání.

Charakteristika lekce pro POKROČILÉ

Lekce je vhodná pro všechny, kteří pravidelně cvičí, popřípadě se s jógou v jakékoli formě již setkali a chtějí se zdokonalovat. Základní dovednosti, které jste se naučili  v začátečnické lekci, budou dále rozvíjeny. Dynamika lekce zůstává zachována, mohou se prodlužovat výdrže v pozicích, nebo naopak cvičit v rytmu dechu. Budou vytvářeny rozvíjející sekvence a zapojovány i náročnější ásány. V rámci lekcí je uplatňován plný jógový dech, pro přechody mohou být využity i skoky. V případě náročnéjších pozic budou nabízeny modifikace, každá pozice se dá udělat v jednodušší variantě. Je to, jako když se učíte bojové umění – učíte se neustálým opakováním….a zdokonalujete se.  Opakováním se učíme postupně vnímat jemnější pohyby energie v těle a jít hlouběji.